Huurders in de Haagse Roggeveenstraat kopen gezamenlijk hun 65 woningen van de woningcorporatie. Daarmee voorkomen zij dat de ruim honderd jaar oude huizen worden gesloopt, zoals de corporatie oorspronkelijk van plan was.

Hanno van Megchelen en André van Soelen zijn twee ….

Lees verder op: NOS